Forretningsbetingelser

Et godt samarbejde starter med en solid forventningsafstemning. I tillæg til forretningsbetingelserne nedenfor, så arbejder jeg i overensstemmelse med ICF Guidelines for Ethical Conduct og Etiske principper for Nordiske Psykologer. 


Forventningsafstemning

  • Alle opgaver varetages i forlængelse af en skriftlig aftale og forventning til ressourcer, værktøjer og omfang i det hele taget. Aftalen fastslår forståelsen  af opgaven, hvilket arbejde der forventes at skulle udføres og honorarsats for de enkelte opgaver.
  • Alle oplysninger der tilgår i analyse- og afviklingsfasen og uanset indgåelse af aftale om samarbejde behandles naturligvis absolut fortroligt. 
  • Kunden er indstillet på at formidle alle relevante oplysninger for den bedst mulige løsning af opgaven med henblik på at uddybe og give forudsætningerne for en relevant løsning.
  • Kunden varetager de interne informationsopgaver omkring opgaveløsningen; herunder præcision af målsætning, forventninger til indsats og engagement, succeskriterier og relevans. Jeg deltager gerne i videste muligt omfang i denne orientering. 

Honorar

Honorarberegning sker med udgangspunkt i den medgåede tid og hensynet til opgavens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat der opnås for kunden.


Personlig sparring

En session er altid min. 90 min. til kr. 2.000 – kr. 2.600 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder. Ved aflysning fra kundens side af sparringsessions uanset årsag mindre end 48 timer før afregnes 50% af beløbet og ved aflysning mindre end 24 timer før afregnes det fulde beløb. Ved aflysning fra min  side uanset årsag tilbydes kunden oveni en erstatningssession samtidig en ekstra session omkostningsfrit.


Workshop

Heldags workshop fra kl. 9.00-16.00 inklusiv formøde, forberedelse, og materialer til kr. 19.500 – 22.500 afhængig af de konkrete omstændigheder.
Halvdags workshop fra kl. 8.30 - 12.30 inklusiv formøde, forberedelse og materialer til kr. 11.500 – 12.500.


Kursusforløb

Ved længerevarende lukkede kursusforløb for lederteams eller teams forhandles honorar i overensstemmelse med opgavens omfang, omstændigheder, kompleksitet og ambitionsniveau.


Øvrigt

Administrative opgaver der falder udenfor ovennævnte definition afregnes til kr. 750 pr. time.


Omkostninger til transport, rejser, hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres efter regning. Kørsel i bil afregnes til kr. 625 pr. time. 


Alle satser tillægges moms på 25%