Mit engagement ligger i at bygge bro mellem forretningens målsætninger og de mennesker, der skaber resultaterne.

Profil

Siden 2002 har jeg hjulpet organisationer med at øge deres performance og mennesker til at dygtiggøre sig i deres job. Det er vigtigt for mig at designe  træningsforløb, der knytter en rød tråd mellem krav til performance og den menneskelige kompetenceudvikling. Jeg har trænet og kompetenceudviklet på alle typer af færdigheder, der knytter sig til de forskellige jobs, der skulle leveres på. En pokkers masse værdifuldt er lært undervejs og typisk har vi fortsat samarbejdet og bygget videre på resultater og erfaringer.


Testværktøjer

Input fra et erhvervspsykologisk testprogram er mange gange med til at kvalificere og nuancere et udviklingsforløb. Det være sig individuelt og i grupper. Værktøjerne nedenfor har jeg god erfaring med at bringe i spil -  i det omfang det understøtter udviklingsmålene: 

  • OPQ32i fra SHL Danmark (2002)
  • Hogan Assessment, HoganLead (2013)
  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI) (2000)
  • Belbins Teamroller, Potential A/S (2003)
  • DiSC Personprofil, Discover A/S (1999) 
  • Situationsbestemt Ledelse, SLII (2004)
  • Profilor 360 Degree Feed-back (1998) og
  • Personlig Effektivitetsprofil, Discover A/S (1999)


Læs i øvrigt mere om min uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring på min LinkedIn profil.