Mærkeligt nok prioriterer mange virksomheder indfrielse af økonomiske mål højere end udvælgelsen og udvikling af de bedste ansatte.

Erhvervstest

Erhvervspsykologiske testprogrammer frigør dyr ledelsestid fordi de genererer stærke hypoteser om adfærd, tidsanvendelse og samarbejdsstile. Værktøjerne bruges på alle organisatoriske niveauer til rekruttering, organisations-, talent- og lederudvikling 

Måden vi arbejder på

Rekruttering: Jobafklar det eksisterende job ved at teste  succesfulde ansatte og sammenlign resultatet op imod en tilsvarende analyse af kandidaterne. 
Teamudvikling: En fordomsfri analyse af teamets samarbejdsstil og kommunikationsform, som danner grundlag for en tillidsfuld udviklingsproces.  
Talentudvikling: Yngre talenter  har normalt stor gavn af den skarpe feedback og de hypoteser som testprogrammerne bidrager med. 
Lederudvikling: Stort set alle ledere skal blive bedre til at spørge efter feedback fra andre. Et 360-grader profilværktøj hvor egen leder, medarbejdere og kollegers verdensbillede afstemmes  med lederens selvopfattelse, giver en værdifuld kickstart til et træningsforløb. 


Tilbagemeldinger på testresultaterne sker altid med kobling til  forretningens mål OG testpersonen eller gruppens målsætninger med forløbet.

Certificeringer

  • OPQ32i fra SHL Danmark
  • Hogan Assessment, HoganLead 
  • Myers Briggs Type Indicator (MBTI) 
  • Belbins Teamroller, Potential A/S 
  • DiSC Personprofil, Discover A/S 
  • Situationsbestemt Ledelse, SLII 
  • Profilor 360 Degree Feed-back 
  • Personlig Effektivitetsprofil, Discover A/S