Leadership Pipeline fokuserer på den enkeltes evne til ledelse og eksekvering på det niveau, vedkommende er på. Hvidesten leverer certificerede træningsforløb.

Leadership Pipeline

I samarbejde med Leadership Pipeline Institute udbydes certificerede og gennemtestede træningsprogrammer, der kompetenceudvikler ledere på forskellige niveauer i organisationen i at opnå resultater gennem andre.

Måden vi arbejder på


Før

Ethvert forløb starter med en dialog, hvor vi fastlægger de konkrete udfordinger I som organisation står overfor.
Baseret herpå skræddersyr vi træningsprogrammerne, så de træner ledere på deres aktuelle niveau og på at navigere i de reelle udfordringer de måtte have: manglende tid til ledelse, opbygning af netværk, prioritering af al for lidt tid, forventningsafsteming, etc. 


Under 

Vi holder alle emner og moduler op mod jeres værdier, tidsanvendelse og kompetenceudvikling. Gennem øvelser og dialog kompetenceudvikler vi den enkeltes færdigheder med udgangspunkt i hans eller hendes problemstillinger fra hverdagen og vi kigger på og arbejder med tidsanvendelsen, så lederen bruger mere tid på reel ledelse end at lave arbejdet selv.
Lederen opnår herved på kort tid at mestre ledelsesrollen på det relevante niveau endnu bedre.


Efter 
Efter endt træning har alle ledere en personlig og detaljeret handlings- og udviklingsplan, som danner grundlag for de videre aftaler med egen leder.

Træningsprogrammerne giver dokumenteret højere medarbejdertilfredshedsscorer og øget medarbejderoplevet ledereksekveringsevne.Dokumenterede effekter

  • Tydligere og mere målbare forretnings- og udviklingsmål for medarbejdere og for lederen selv. 
  • Lederen leder mere igennem spørgsmål i stedet for kun at bidrage med svar.
  • Lederen afsætter fremadrettet betydelig mere tid til at udvikle medarbejdere og teamet end til at løse opgave selv.  
  • Giver mere fakta- og veldokumenteret feedback.  
  • Sikrer opfølgning på igangsatte og delegerede opgaver.
  • Skemalægger og afholde konstruktive 1:1 samtaler for at hæve uhensigtsmæssig og fastholde stærk performance. 
  • Ledere af ledere styrkes i at udvikle egne ledere baseret på deres ledelses præstationer og ikke kun på den funktionelle ekspertise.

Træningen tager udgangspunkt i principperne præsenteret i bestselleren "Leadership Pipeline" og programmerne er udviklet i tæt samarbejde med Steven Drotter, som er medforfatter til den anmelderroste bog.