Ledelse er ikke noget man finder ud af hen ad vejen og omgås lemfældigt. Ledelse betyder noget.

Ledergrupper

Topledergruppen bør bestå at funktionelt og empatisk kompetente mennesker, der har en stærk fælles respekt for resultatskabelse. Langsigtet succes afhænger nemlig af hele ledergruppens indsats, fordi den rækker så meget bredere og dybere ind i organisationen end toplederen alene gør.

Måden vi arbejder på

 • Ramme og målsætning for udvikling af topledergruppen udarbejder vi i fælleskab. På den måde matcher vi bedst Jeres virkelighed med min erfaring og værktøjskasse. 
 • Vi arbejder med en involverende undervisningsform med oplæg, øvelser, gode samtaler, feedback, analyser, hjemmeopgaver, smil på læben og gensidigt ansvar, for det vi har sat os for sammen.
 • Typisk vil vi have månedlige workshops og personlig coaching for alle i ledergruppen, hvor hverdagen er hele omdrejningspunktet.
 • Vi interesserer os lige meget for ledergruppens samlede præstation som for alle lederes individuelle kompetenceudvikling.    
 • Det fælles projekt øger den indbyrdes tillid markant. Elementer af potentiel kunstig harmoni udfordres og alle bidrager typisk lige meget.

Udbytte

Ledere 

 • En sammentømret og begejstret ledergruppe der fremadrettet hjælper lederkolleger med deres udfordringer og mål. 
 • Ledere der trækker på samme hammel og løber efter fælles mål,prioriteringer og ikke mindst leder medarbejderne efter de samme værdier.
 • Forløsning af hæmmende elementer i ledergruppens psykologi.
 • Ledere der nu kender forventningerne til hvad de bliver holdt ansvarlige for og prioriterer lederopgaven frem for at lave opgaverne selv.

Medarbejdere
 • Tryggere medarbejdere, der kender mål, forventninger og mandat.
 • Medarbejdere der i højere grad arbejder efter personlige mål og oplever interesse og engagement fra egen leder.
 • Dokumenteret øget medarbejdertilfredshed