Coachingforløb er ikke bare til pynt. Dialogen skaber reelle forandringer hos leder og team. Når alle engagerer sig i de ønskede forandringer        

Ledersparring

Uanset organisatorisk niveau, så bør alle med leder- eller projektansvar afsætte tid til op- datering af værktøjkassen. Skarpe  drøftelser med en erfaren ledercoach giver normalt et ret højt udbytte i den forbindelse. Nogle tillærte ledervaner er fremmende for resultatskabelse, mens  andre forklæder sig som det modsatte. Ledelsescoaching fokuserer på de indiskutable indsatser, der fremmer arbejdsglæde og resultater hos både leder og omgivelser.          

Arbejdsfacon: 

 • Fortrolige samtaler der fokuserer på dig som leder og person med de bestræbelser og ønsker du har til udvikling af din forretning, dig selv og dit team. 
 • Vi interesserer os med andre ord for netop de leder-   bestræbelser, værdier, prioriteringer, tidsforbrug og kompetencer som gør dig specifikt i stand til at opnå dine resultater bedst muligt. 
 • Målet med coaching er at give dig plads til fortroligt at reflektere over din ledelsespraksis og opdage nye perspektiver på hvordan du interagerer og skaber resultater med andre mennesker på.  
 • En sådan ny strategisk selvindsigt leder oftest til nye vaner  og mere rationelle valg til glæde for alle involverede parter.     

Muligt udbytte:

 • Genopfriske de gode ledelses-vaner omkring prioritering af egen og andres tid.  
 • Ledelses-rummet markeres, rammerne gøres skarpere,  forventningerne tydeligere, samtidig med at andre oplever dig som stærkere kommunikator og lyttende samtalepartner.  
 • Fremstå tydeligere som den rollemodel, man som leder nu en gang er.  
 • Ledelse opadtil: forventninger fra og til egen leder tydeliggøres og kommunikeres så eget team og kolleger ved hvad de kan forvente fra dig.   
 • Mere tid til coaching og feedback så medarbejdere udvikler deres kompetencer og kan mere selv. 
 • Du får luft til mere opfølgning på de aftalte opgaver og projekter. 
 • Langt stærkere møder hvor deltageren er "på tæerne", alle ved hvad de skal bagefter og kun småting falder ned mellem to stole.   
 • Leder af ledere får styr på udviklingen af egne ledere, så de reelt bruger tid sammen med de mennesker, de skal skabe resultater sammen med.