Der er ingen tvivl om at et stærkt team kan skabe magi. Men det er ikke en naturlov -  og helt sikkert ikke noget, der kommer af sig selv.

Ledersparring

Selv stærke ledere kan ikke ”få” et team til at levere fantastiske resultater. Lederen må se sig selv i øjnene og sikre at alle omkring bordet kender retningen, er indforstået med præmisserne for resultatskabelsen og i øvrigt har tilpas med tillid til at udfordre lederens eget verdensbillede.

Måden vi arbejder på

 • Månedlige workshops med alle i teamet - inklusiv leder - over en 6- måneders periode. Det giver gode  rammer for engagement og innovation af samarbejdet.  
 • Alle deltagere definerer tema og emnevalg. Overskrifter som tillid, risikovillighed, mål og kommunikation er typiske valg.
 • Vi kigger arbejdsgange og samarbejdsprocesser efter i sømmene så de understøtter forretningsmålene. 
 • Teamtests og testprogrammer bringer vi ind i processen, hvis vi skønner det tilfører værdi i forhold til målene. 
 • Vi arbejder uformelt, men uden at gå ned på skarphed. 
 • Det er et forpligtende stykke arbejde og jeg sørger for involvering hele vejen rundt om bordet. Engagement, hjælpsomhed og eliminering af silo-tænkning er konstant i fokus.

Udbytte

 • Højere produktivitet, motivation og hjælpsomhed er de tre vigtigste effekter af et teamudviklingsforløb. 
 • De vigtige fælles team-mål genbesøges og kvalitetssikres. Vi vil gerne have teams med en vis risikovillighed, men inden for målrammen. 
 • De indbyrdes forventninger til samarbejdet justeres løbende og alle bliver bedre til at give feedback. 
 • Vi får plukket de ofte meget lavthængende produktivitetsfrugter som lederen indtil videre har overset. Teamet ved hvilke de er. 
 • Lederen får frigivet tid til reel ledelse. Fordi teamet bliver mere selvkørende.